“SAMEN ZORGZAAM GROEIEN”

Onze vrije basisschool ‘De Vlam’ is een bruisende school op 2 locaties. Samen met jullie, ouders, hebben we een warm kloppend hart voor de kinderen. Structuur, wederzijds respect en heldere afspraken zorgen dat kinderen zich goed voelen op onze school. We willen  ze  degelijk vormen.  Onze ambitie is een (school)cultuur waar iedereen voor elkaar zorgt, samen leert én leeft. We werken vanuit de traditie én met visie op de toekomst.

Dit te midden van een groot, groen domein met veel ruimte om te bewegen en spelen, ontdekken en leren.

Op onze katholieke school is er plaats voor ieders eigenheid. We laten alle kinderen kennis maken met de figuur van Jezus en reiken kansen tot beleving aan. We hebben een open houding naar de wereld in al haar diversiteit. We laten ruimte voor vragen en twijfels. We helpen kinderen bij het zingeven van hun eigen levensverhaal. Universele waarden en normen worden ervaren en beleefd. 

We laten kinderen op een realistische, ambitieuze en creatieve wijze hun eigen ontwikkel- en ‘leer’kracht ontdekken. Kennen en kunnen zijn belangrijk op onze school.  We geven hoopvol richting aan dit proces, waarbij kinderen vanuit hun eigen leefwereld en blikverruimend betekenisvol mogen leren. Kinderen en leraren leren door interactie van en met elkaar. Op een positieve manier motiveren, stimuleren én begeleiden we kinderen om zich zo optimaal mogelijk te ontplooien. 

We houden drie kerngedachten voor ogen: Wat leren we?, Waarom leren we het?, Waar kunnen we het toepassen? We gebruiken hiervoor motiverende en bewust gekozen werkvormen. We volgen procesgericht de ontwikkelstappen van het kind vanuit het leerplan ‘Zin in leren Zin in Leven’. Het team kiest gericht voor pedagogische en didactische inzichten. Zo zetten we aan  tot levenslang leren en duurzaam engagement.

We dagen kinderen uit tot een nieuwsgierige en onderzoekende houding. ‘Leer’-kracht wordt opgewekt  bij onze kinderen door ‘team’-kracht van alle personeel. Vanuit onze verschillende talenten stimuleren we de groei in expertisedeling en professionalisering van ons team.

Ieder kind mag op zijn unieke manier ontwikkelen. We hebben kinderen voor ogen die uitgroeien tot veerkrachtige jongeren. We stimuleren zelfstandigheid. We houden rekening met tempo en niveau.

Door te differentiëren brengen we ons aanbod dichter bij het ontwikkelniveau van elk kind. (Zelf)reflectie en (zelf)evaluatie zijn hierbij van belang. Transparante communicatie en een vertrouwensband met het kind, de ouders, het team en alle ondersteunende partners vinden we in dit alles een voorwaarde.

Gedragen door het bestuursorgaan zijn we samen verantwoordelijk voor de harmonieuze vorming van ieder kind.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Hospitaalstraat 13, Vlamertinge 057 209 760