Onze School

User Rating: 0 / 5

persartikels

User Rating: 0 / 5

Maart= jeugdboekenmaand!

Dat gaat niet onopgemerkt voorbij in De Vlam.

Alle peuters, kleuters en leerlingen krijgen extra leeskansen.

Juffen en meesters zetten hun beste beentje voor om het (voor)leesplezier te vergroten.

Dit gebeurt zelfs op de speelplaats met een leesbingo, voor wie dit wil, telkens na het middageten.

'Lezen is een feest!'

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • lezen_1
 • lezen_10
 • lezen_11
 • lezen_12
 • lezen_13
 • lezen_2
 • lezen_3
 • lezen_4
 • lezen_5
 • lezen_6
 • lezen_7
 • lezen_8
 • lezen_9

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

User Rating: 0 / 5

Ook de mening van onze kinderen is belangrijk !


Op onze school vinden we het belangrijk om op regelmatige tijdstippen te overleggen. We organiseren vergaderingen en gesprekken met de leerkrachten en met de ouders maar ook met de kinderen ! 
Dit doen we omdat we willen luisteren naar hen. De stem van de kinderen is belangrijk. Zo kunnen we samen school maken.
Elke leerling vanaf uit het 5de en 6de leerjaar kan zich verkiesbaar stellen in het begin van het schooljaar. Ze stellen een verkiezingsprogramma op, geënt op onze school. Leerlingen vanaf het 3de leerjaar kiezen hun vertegenwoordigers in een echt stemhokje. Op deze manier werken we aan democratie in onze school!

Enkele malen per schooljaar is er een vergadering met de leerlingenraad. Het is een vergadering waar kinderen hun eigen stem en die van hun klasgenootjes mogen laten horen !

Ze plannen, stellen vragen, wisselen ideeën uit en doen voorstellen die het schoolleven in De VLAM nog aangenamer kunnen maken. 

 

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

User Rating: 5 / 5

zill

ZILL is het nieuwe leerplan van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het staat voor: “zin in leren, zin in leven”.

waarom

ZILL is één leerplan voor de hele basisschool. Het brengt de ontwikkeling van kinderen van 2,5 tot 12 jaar treffend in beeld.

Daardoor is het voor leerkrachten duidelijker wat de samenhang in de leerstof is, over de leerjaren heen. 

De doelen zijn minder leeftijdsgebonden. Het wordt gemakkelijker om te differentiëren en klasoverstijgend te werken.

uitgetest

en goedgekeurd !

Het leerplan is samen met de scholen ontwikkeld. Met dit leerplan kunnen we creatief aan de slag en kunnen we nog meer inspelen op de noden en interesses van de kinderen.

ZILL geeft de leerkrachten veel vrijheid om zelf vorm te geven aan hun onderwijs, terwijl ze toch rekening houden met de kinderen en de context van de school. Het leerplan biedt aan de scholen heel wat ruimte voor eigen accenten en tegelijk voldoende houvast.

Het daagt scholen uit om bij het eigen christelijke opvoedingsproject stil te staan en het in de dagelijkse praktijk uit te voeren.

leerplan

Wat is een leerplan?
Dit is een overzicht van de leerstof die in de klassen behandeld wordt. De eindtermen en ontwikkelingsdoelen van de overheid zijn hierin herkenbaar aanwezig.

Voor de katholieke scholen in Vlaanderen stelt de onderwijskoepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen de leerplannen op. 

Er zijn 4 persoonsgebonden en 6 cultuurgebonden ontwikkelvelden. Binnen elk ontwikkelveld zijn er meerdere ontwikkelthema’s.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

User Rating: 5 / 5

Vind ons op Facebook

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

User Rating: 0 / 5

Directie
kris DEVLOO Kris 057206545
Lager - Afdeling Centrum
1La caroline Caroline VANDEPUTTE
2LA karel Karel DEWEERDT
Stefanie FLEURBAEY
2LB lieve Lieve POLLET
3La karen Karen DEPUYDT
isabelle Isabelle DESCAMPS
4La tine Tine BAFCOP
5La Stefanie FLEURBAEY
rebecca Rebecca LIERMAN
6La jessica Jessica PERSOON
Bewegingscoördinator pedro Pedro VERSAVEL
Kleuter - Afdeling Centrum
Peuter ann Ann DEPOORTER
Nieke DEDRIE
1ste Kleuter tine Tine GYSEL 
2de Kleuter isabel Isabel VUYLSTEKER 
3de Kleuter Phoëbe CATRY
Nieke DEDRIE
Bewegingscoördinator Nieke DEDRIE
Kleuter - Afdeling Brandhoek
1-2-3K Annelore FLEURBAEY
Afdelingen Brandhoek & Centrum
Kinderverzorgster Johanna GANNE
ICT-Coördinator johan Johan DELEU 
Bijzonder pedagogische taken ann Ann DEPOORTER 
Zorgcoördinator lieve Lieve POLLET 
ann Ann DEPOORTER 
Ilona VANOUDENDYCKE
Nieke DEDRIE
Administratieve hulp Valerie VANDERHAEGHE 
Kirsten DEKNEUVELE
Secretariaat 057209760

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

User Rating: 0 / 5

 • De Brandhoekschool

Een kleine kleuterschool 'om de hoek', in intieme sfeer waar iedereen voor iedereen zorgt.

Deze wijkschool ligt in de rustige Brandhoekwijk, net achter de Brandhoekkerk. Na het derde kleuter sluiten de kleuters aan in het eerste leerjaar in de centrumschool.

 • De centrumschool

Onze hoofdschool ligt in het centrum van Vlamertinge. De hoofdingang bevindt zich in de Hospitaalstraat 13.

Een peuterklas, eerste, tweede en derde kleuterklas en een lagere school met klassen van het 1ste tot het 6de leerjaar.

Ook voor administratieve vragen kan u terecht bij het secretariaat of de directie.

Een bruisende school met goede voorbereiding op 1ste leerjaar en 1ste secundair. Dit alles in een groen kader met sterke zorgwerking. Met respect voor iedereen, samen voor elkaar én goede leerresultaten.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

User Rating: 0 / 5

Troeven

Onze school is een bruisende school met een warm kloppend hart, in een groene omgeving, die werkt vanuit traditie met visie op de toekomst.

Wederzijds respect vinden we zeer belangrijk.

Onze school is een plaats waar we je kansen bieden om al je talenten te ontplooien.

 • Christelijk geïnspireerd kwaliteitsvol onderwijs
 • De school ligt op een groot, groen domein waar kinderen de ruimte hebben om te bewegen en te spelen.
 • Kleuterspeelzaal: mogelijkheid tot binnen spelen bij koude temperaturen voor onze kleuters
 • Afzonderlijke speelplaatsen voor kleuters, 1ste - 3de leerjaar, 4de - 6de leerjaar
 • SLAAPKLASJE voor peuters en kleuters die over de middag willen rusten.
 • Warm middagmaal in afzonderlijke refter voor kleuter en lager
 • Ruime parkeermogelijkheid
 • Opvang

 • Een open kijk op de wereld: in onze school wordt tijd gemaakt voor culturele, muzische, sportieve en sociale activiteiten: boerderijklas en kampeerproject, fietsweek kleuter en lager, muzische namiddag, deelname aan Iepers sport – en cultureel aanbod, …
 • Digitale borden in alle klassen van de lagere school, i-pads, computerklas, computers in alle klassen.
 • We zijn een inclusieve school.

 • Om de 3 weken overleg met leerkracht en zorgteam om de groei van elk kind zo optimaal mogelijk te volgen en bij te sturen, ook voor kinderen met leer- of andere moeilijkheden.

 • Schooltuinwerking, breien, lezen met ouders
 • Een stem voor leerlingen én ouders: leerlingenraad en oudercomité

 

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

User Rating: 0 / 5

Dag ouders,
Dag kinderen,
Dag bezoeker,

Hartelijk welkom op onze website!
We zijn blij dat je er bent! Neem gerust even de tijd om een kijkje te nemen op onze website en zo onze school te leren kennen.

Indien u nog vragen hebt, dan kan u steeds terecht bij directie en leerkrachten.

Samen maken we er jouw school van.

Wij wensen u een goeie reis!
Namens het team “de VLAM”

Directeur
Kris Devloo

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

User Rating: 0 / 5

Het openingsmoment van de jeugdboekenmaand ging door in de -zo goed als afgewerkte -familiekapel.

Het publiek werd getrakteerd op een verhaal, dat mooi voorgesteld werd door de zesdeklassers.

'Wat doet kunst (met jou)?' is de vraag voor de komende weken...

Alle klassen gaan hiermee aan de slag!

Houd de website dus maar in de gaten...

Op vrijdag 27 maart gaat het slotmoment door.

We zijn alvast heel erg benieuwd naar de verhalen, resultaten en zo veel meer...

Bedankt, Luna, om het verhaal te voorzien van prachtige tekeningen!

 • IMG_0795
 • IMG_0798
 • IMG_0799
 • IMG_0801
 • IMG_0802
 • IMG_0809
 • IMG_0812
 • IMG_0813
 • IMG_0815
 • IMG_0816
 • IMG_0817
 • IMG_0819
 • IMG_0823
 • IMG_0825
 • IMG_0826
 • IMG_0828
 • IMG_0830
 • IMG_0832
 • IMG_0836
 • IMG_0838
 • grom1_2_1
 • grom2
 • grom22
 • grom24
 • grom25
 • grom3
 • grom8
 • grom_9_5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

User Rating: 5 / 5

Vind ons op Facebook

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

User Rating: 5 / 5

Openingstoneeltje

Al eens meegemaakt dat niks of niemand jou aan het lachen kon brengen? Zelfs geen dokter, kruidenvrouw of clown?

Dan weten wij sinds deze namiddag de ideale remedie! 'V - L - A - M' met de V van vrienden, de L van lachen, de A van allemaal en de M van muziek!

Laat dat nu net iets zijn voor ... Vlamuzement en Carnaval in de Vlam!

 • IMG_2205vlamuzement
 • IMG_2207vlamuzement
 • IMG_2211vlamuzement
 • IMG_2213vlamuzement
 • IMG_2216vlamuzement
 • IMG_2220vlamuzement
 • IMG_2221vlamuzement
 • IMG_2224vlamuzement
 • IMG_2226vlamuzement
 • IMG_2228vlamuzement
 • IMG_2230vlamuzement
 • IMG_2235vlamuzement
 • IMG_2237vlamuzement
 • IMG_2238vlamuzement

Groep 1: 

Om het ijs wat te breken deden we een reactiespel. Mooi om te zien hoe 'groot en minder groot' zo mooi kunnen samenwerken! Goed gedaan, hoor!

Daarna splitsten we ons op en gingen we aan de slag met het muziekstuk 'Carnaval des Animaux'.

We speelden met taal (muzisch taalgebruik) en kwamen zo tot een heus 'kindercarnaval' vol rijmwoorden en (soms wel zeer) grappige zinnen!!

Wat een fantasie hebben jullie toch!

 • 1
 • 2
 • aaaa
 • aaron
 • aiko
 • emma
 • ida
 • lennert
 • lukas
 • siebe
 • suzanne
 • tiziano
 • vic
 • zita

De kinderen kropen in de huid van de dieren (olifanten, schildpadden, kippen, ezels, leeuwen,...). We speelden een inleefspel, probeerden de parameters van de muziek om te zetten in een grafisch partituur, ze mochten vrijuit bewegen en improviseren op het prachtig stuk of zelfs languit even genieten van de verschillende instrumenten die deelnemen aan het meesterwerk door aandachtig te luisteren.

 • IMG_2219
 • IMG_2220
 • IMG_2221
 • IMG_2222
 • IMG_2223
 • IMG_2225
 • IMG_2226
 • IMG_2227
 • IMG_2228
 • IMG_2230
 • IMG_2231
 • IMG_2232
 • IMG_2233
 • IMG_2234
 • IMG_2235
 • IMG_2236
 • IMG_2237
 • IMG_2238
 • IMG_2244
 • IMG_2245

Groep 2:

Wij deden schimmenspel. De kinderen maakten een praalwagen en verzonnen een tekst op een bestaand carnavalsliedje. Klik op de figuurtjes om de filmpjes te bekijken. 

Groep 3: 

Bij carnaval horen ook maskers.  Nadat we de Afrikaanse cultuur beter leerden kennen, gingen we zelf aan de slag.  Met karton, touw, stokjes,... maakten we ons eigen Afrikaans masker.   

 • foto1
 • foto10
 • foto11
 • foto12
 • foto13
 • foto14
 • foto15
 • foto2
 • foto3
 • foto4
 • foto5
 • foto6
 • foto7
 • foto8
 • foto9

Groep 4: parade

De leerlingen van groep 4, die zich voor de gelegenheid mochten verkleden, bouwden een leuke bewegingsparade op dankzij een educatieve app op de iPads. In kleine groepjes leerden ze een bewegingsstukje aan.  Klik op onderstaande afbeeldingen om de verschillende stukjes te bekijken.

 

Na al dat bewegen lieten we de kunstenaars hun gang gaan. Ze kregen een silhouet aangeboden en mochten dit aan de hand van hun zelfgekozen outfit aanpassen. Ook hier waren de gelijkenissen treffend! Goed gedaan! 

 • IMG_2243silhouette
 • IMG_2246silhouette
 • IMG_2248silhouette

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

User Rating: 5 / 5

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

User Rating: 5 / 5

Dank u wel aan Zuster Lieve die foto's nam tijdens de instapviering voor eerstecommunicanten en vormelingen.

Hieronder volgt een selectie.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

User Rating: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

User Rating: 0 / 5

We deden met onze school mee met dikke truiendag. 's Morgens en 's middags dansten we samen om ons op te warmen.

filmpje 1

filmpje 2

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

User Rating: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

User Rating: 5 / 5

Woordje van de directeur

Dag ouders,
Dag kinderen,
Dag bezoeker,

Hartelijk welkom op onze website!
We zijn blij dat je er bent! Neem gerust even de tijd om een kijkje te nemen op onze website en zo onze school te leren kennen.

Indien u nog vragen hebt, dan kan u steeds terecht bij directie en leerkrachten.

Samen maken we er jouw school van.

Wij wensen u een goeie reis!
Namens het team “de VLAM”

Directeur
Kris Devloo

 

Troeven

Onze school is een bruisende school met een warm kloppend hart, in een groene omgeving, die werkt vanuit traditie met visie op de toekomst.

Wederzijds respect vinden we zeer belangrijk.

Onze school is een plaats waar we je kansen bieden om al je talenten te ontplooien.

 • Christelijk geïnspireerd kwaliteitsvol onderwijs
 • De school ligt op een groot, groen domein waar kinderen de ruimte hebben om te bewegen en te spelen.
 • Kleuterspeelzaal: mogelijkheid tot binnen spelen bij koude temperaturen voor onze kleuters
 • Afzonderlijke speelplaatsen voor kleuters, 1ste - 3de leerjaar, 4de - 6de leerjaar
 • SLAAPKLASJE voor peuters en kleuters die over de middag willen rusten.
 • Warm middagmaal in afzonderlijke refter voor kleuter en lager
 • Ruime parkeermogelijkheid
 • Opvang

 • Een open kijk op de wereld: in onze school wordt tijd gemaakt voor culturele, muzische, sportieve en sociale activiteiten: boerderijklas en kampeerproject, fietsweek kleuter en lager, muzische namiddag, deelname aan Iepers sport – en cultureel aanbod, …
 • Digitale borden in alle klassen van de lagere school, i-pads, computerklas, computers in alle klassen.
 • We zijn een inclusieve school.

 • Om de 3 weken overleg met leerkracht en zorgteam om de groei van elk kind zo optimaal mogelijk te volgen en bij te sturen, ook voor kinderen met leer- of andere moeilijkheden.

 • Schooltuinwerking, breien, lezen met ouders
 • Een stem voor leerlingen én ouders: leerlingenraad en oudercomité

 

Afdelingen

 • De Brandhoekschool

Een kleine kleuterschool 'om de hoek', in intieme sfeer waar iedereen voor iedereen zorgt.

Deze wijkschool ligt in de rustige Brandhoekwijk, net achter de Brandhoekkerk. Na het derde kleuter sluiten de kleuters aan in het eerste leerjaar in de centrumschool.

 • De centrumschool

Onze hoofdschool ligt in het centrum van Vlamertinge. De hoofdingang bevindt zich in de Hospitaalstraat 13.

Een peuterklas, eerste, tweede en derde kleuterklas en een lagere school met klassen van het 1ste tot het 6de leerjaar.

Ook voor administratieve vragen kan u terecht bij het secretariaat of de directie.

Een bruisende school met goede voorbereiding op 1ste leerjaar en 1ste secundair. Dit alles in een groen kader met sterke zorgwerking. Met respect voor iedereen, samen voor elkaar én goede leerresultaten.

Team

Directie
kris DEVLOO Kris 057206545
Lager - Afdeling Centrum
1La lieve Lieve POLLET
1Lb caroline Caroline VANDEPUTTE
2La karel Karel DEWEERDT
Joyce LEPLA
3La karen Karen DEPUYDT
isabelle Isabelle DESCAMPS
4La tine Tine BAFCOP
5La Joyce LEPLA 
rebecca Rebecca LIERMAN
6La jessica Jessica PERSOON
Bewegingscoördinator pedro Pedro VERSAVEL
Kleuter - Afdeling Centrum
Peuter ann Ann DEPOORTER
lieze Lieze DESODT
1ste Kleuter tine Tine GYSEL 
2de Kleuter isabel Isabel VUYLSTEKER 
3de Kleuter christine Christine BALLYN 
lieze Lieze DESODT
Bewegingscoördinator lieze Lieze DESODT
Kleuter - Afdeling Brandhoek
1-2-3K Annelore FLEURBAEY
Afdelingen Brandhoek & Centrum
Kinderverzorgster Johanna GANNE
ICT-Coördinator johan Johan DELEU 
Bijzonder pedagogische taken ann Ann DEPOORTER 
Zorgcoördinator lieve Lieve POLLET 
ann Ann DEPOORTER 
Ilona VANOUDENDYCKE
joyce Joyce LEPLA
Administratieve hulp Valerie VANDERHAEGHE 
Kirsten DEKNEUVELE
Secretariaat 057209760

Oudercomité

Vind ons op Facebook

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

User Rating: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Subcategorieën

Hospitaalstraat 13, Vlamertinge 057 209 760